Huringen IF                      stadig bedre!           

                                                                           

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

G 2002

 

G17 (G-2002) trener sammen med G16 år og Huringen2, se G03 for treningstider